ja_mageia

Sleva

Novým zákazníkům nabízíme slevu na první objednávku, aby tak sami mohli posoudit kvalitu našich služeb.

Pro stále klienty máme připravenou nabídku smluvních cen a množstevních slev.

Vymezení základních pojmů

Normostrana

Normostranou /NS/ se rozumí 1800 znaků včetně mezer. Přibližný počet normostran si můžete sami spočítat v textovém editoru MS Word pomocí „Nástroje" – „Počet slov" – „Počet znaků včetně mezer" a toto číslo vydělíte 1800. Výsledek Vám udává počet normostran. Normostrany počítáme z cílového, tedy ze skutečně přeloženého textu a jejich počet se může od výsledku tohoto výpočtu mírně lišit /cca + 10 %/.


Korektura

Korektura je v podstatě revize či aktualizace textu nebo překladu. Jejím smyslem je odhalení pravopisných, typografických, grafických a věcných, případně i stylistických chyb. Rozlišujeme korekturu jazykovou, odbornou, stylistickou a předtiskovou.


Soudní překlad

Překlady se soudním ověřením (tzn. soudní překlady) – jsou překlady sloužící k oficiálnímu použití při styku s úřady, soudy, policií. Je možné je rovněž používat při obchodním styku nebo pro potřebu soukromých osob. Soudní překlad musí být vždy opatřen doložkou a otiskem kulatého razítka, které zaručují, že překlad doslovně souhlasí s textem originálního dokumentu.


Simultánní tlumočení

Simultánní neboli kabinové tlumočení je tlumočení, kdy tlumočník překládá souběžně s řečníkem. Řečník mluví bez přestávek pro tlumočníka. Tlumočník se nachází v izolované kabině a jeho tlumočení je přenášeno do sluchátek posluchačům. Pro tento typ tlumočení je třeba objednat dva tlumočníky pro každý jazyk, z důvodu mimořádné náročnosti a nutnosti střídání. Tento druh tlumočení se volí pro konference, přednášky, prezentace a podobné akce, zpravidla s větším počtem účastníků.


Konsekutivní tlumočení

Konsekutivní neboli doprovodné tlumočení je tlumočení po několika větách řečníka. Řečník vždy chvíli mluví a pak počká, než tlumočník jeho slova nepřetlumočí do požadovaného jazyka. Toto tlumočení je běžné pro obchodní jednání, školení, přednášky a podobné akce s menším počtem účastníků.


Soudní tlumočení

Soudní tlumočení je prováděno soudním tlumočníkem. Kromě tlumočení soudní tlumočník stvrzuje kulatým razítkem správnost tlumočnického záznamu. Takto se musí tlumočit například svatební obřad s cizincem.

Jak objednat

Zakázku můžete objednat e-mailem, poštou nebo telefonicky. Můžete nám také nejprve zaslat text k překladu s žádostí o jeho cenovou kalkulaci, kterou Vám obratem vypracujeme. Po odsouhlasení provedené a nazpět zaslané kalkulace nám zašlete závaznou objednávku s Vašimi fakturačními údaji a my začínáme na zakázce tímto okamžikem pracovat.


Jak doručit

Vyhotovenou zakázku Vám můžeme zaslat nazpět e-mailem, poštou nebo předat osobně. V případě zaslání zakázky poštou je třeba počítat s určitou dobou, kterou pošta potřebuje na jeho doručení /1 - 2 dny/. Zakázku Vám můžeme zaslat také na CD /zdarma/ nebo na disketě.


Jak zaplatit

Podkladem pro úhradu ceny za provedenou práci je daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem se splatností ke dni, který je uveden na dokladu. Za dobu splatnosti se považuje 14 dní. Platbu je možné uskutečnit také osobně na základě telefonické dohody.


Formát překladů

Překlady můžete zasílat v textovém editoru MS-WORD, v tabulkovém procesoru MS-Excel a v programech Acrobat /soubory PDF/ a MS-PowerPoint, nebo doručit osobně v tištěné podobě. Překlady vyhotovujeme do formátu MS Word, pokud zákazník nevyžaduje jinak.


Reklamace

Zákazník je povinen neprodleně po převzetí zakázky (zejména překladu) provést její kontrolu a o případných vadách nás do 5 dnů informovat. V případě oprávněné reklamace zakázku přepracujeme a poskytneme Vám odpovídající cenovou kompenzaci – slevu.

 

Provozní doba

Pondělí - Pátek
8 – 18

Sobota, Neděle, Státní svátky
dle dohody